Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – метали за вторични суровини в УОС на 06.12

Обява

Заповед

Тръжна документация

Comments are closed