Търг с тайно наддаване за отдаване пад наем на обекти в Тракийски университет на 19.12.2017 г.

Обява

Заповед

Тръжна документация

Протокол от търг на 19.12.2017г

Заповеди за избор на изпълнител

Заповеди за прекратен търг

Comments are closed