Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти в Тракийски университет на 08.09.2017г.

Обява

Заповед 

Тръжна документация

Протокол от търг на 08.09.2017г

Заповеди за избор на изпълнител

Заповеди за прекратен търг

Заповед за прекратяване на търг позиция XVIII

Заповед за прекратяване на търг позиция ХІ

Comments are closed