Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти в Тракийски университет на 09.07.2018

Обява

Заповед

Тръжна документация

 Протокол от търг на 09.07.2018г.

 Заповеди да избор на изпълнител

 Заповеди за прекратен търг

Заповеди за прекратен търг 

Comments are closed