Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти в Тракийски университет на 16.04.2020 г.

 Заповед

Тръжна документация

Протокол

Заповеди за избор на изпълнител :

  Позиция VІ.3

  Позиция  ІХ

  Позиция   Х

  Позиция  ХV 

  Позиция ХVI

Заповеди за прекратяване :

  Позиции-І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VI.1, VI.2, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV

  Позиция ХVII 

 Позиция ХV 

 

Comments are closed