Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти в Тракийски университет на 26.11.2020 г.

Заповед

Тръжна документация

Снимки обекти

Протокол

Заповед прекратяване на търг по позиция IV, V, VII.

Заповеди за избор на изпълнител

Comments are closed