Търг с тайно наддаване за отдаване под наем в Тракийски университет на 10.03.2017

 Заповед

 Обява

Тръжна документация

Протокол от търг 10.03.2017 г.

Заповеди за избор на изпълнител

Заповеди за прекратен търг

Comments are closed