Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти в Тракийски университет на 15.12.2020 г.

Заповед

Тръжна документация

Протокол

Заповед избор на изпълнител поз.I

Comments are closed