Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти в Тракийски университет на 11.06.2021 г.

Заповед

Тръжна документация

Протокол

Заповеди за избор на изпълнител

Comments are closed