Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти в Тракийски университет на 09.12.2021 г.

Заповед за търг

Тръжна документация

Протокол

Заповед за избор на изпълнител поз I 

Заповед за избор на изпълнител поз II

Заповед за избор на изпълнител поз III

Заповед за избор на изпълнител поз IV

Заповед за избор на изпълнител поз V

Заповед за избор на изпълнител поз VII

Заповед за избор на изпълнител поз VIII

Заповед за избор на изпълнител поз IX

Заповед за избор на изпълнител поз X

Заповед за избор на изпълнител поз XI

Заповед за избор на изпълнител поз XIII

Заповед за избор на изпълнител поз XV

Заповед за избор на изпълнител поз XVI

Заповед за избор на изпълнител поз XIX

Заповед за избор на изпълнител поз XXI

Заповед за прекратяване на търг

 

Comments are closed