Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост – Метали за вторични суровини (бракувано, ненужно и неизползваемо имущество) в Тракийски Университет, гр. Стара Загора, Студентски град на 03.05.2018 г.

Comments are closed