Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – МПС в Тракийски университет на 15.04.2021 г.

Тръжна документация

Заповед за провеждане на търг

Протокол

Comments are closed