Търг с тайно наддаване на движими вещи – употребявани моторни превозни средства (3 броя) по Раздел II от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите, в Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град на 11.12.2019 г.

Протокол

Обява

Заповед

Тръжна документация

 

Comments are closed