Търг с явно наддаване за продажба на метали за вторични суровини, за нуждите на факултет „Техника и Технологии“ гр. Ямбол

Обява

Заповед

Тръжна документация

Протокол -01.08.2019 г.

Протокол -08.08.2019 г.

Comments are closed