Фото-изложба “Моето Еразъм преживяване” – 4 декември 2015

ФОТОИЗЛОЖБА   „  МОЕТО ЕРАЗЪМ ПРЕЖИВЯВАНЕ „

РАЛИЦА АТАНАСОВА, ВМФ

Студентска мобилност с цел практика във ВМФ на Университета в Гийсен, Германия

 

ФОТОИЗЛОЖБА  „  МОЕТО ЕРАЗЪМ ПРЕЖИВЯВАНЕ „

СОФИЯ СИНАДИНОВА, ВМФ

Студентска мобилност с цел практика във ВМФ на Университета в Будапеща, Унгария

 

Comments are closed