Членове на академичния съвет на Тракийски университет мандат 2019-2023 г.

ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ МАНДАТ 2019-2023 г.

1. ПРОФ. ДН ВАСИЛ КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ – АФ

2. ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛИН ДИМЧЕВ РАДЕВ – АФ

3. ПРОФ. ДН ГЮРГА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА – АФ

4. ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ – АФ

5. ДОЦ. ДН НЕЛИ ХРИСТОВА ГРОЗЕВА – АФ

6. ДОЦ. Д-Р КЪНЧО ВАСИЛЕВ ПЕЙЧЕВ – АФ

7. ПРОФ. Д-Р ИВАН СТОЯНОВ ВЪРЛЯКОВ – АФ

8. ГЛ. АС. Д-Р ТОДОР ЖЕЛЯЗКОВ СЛАВОВ – АФ

9. СТОЯН ПЕНЧЕВ КАБАКОВ – СТУДЕНТ – АФ

10. ДОЦ. Д-Р ДОБРИ ЖЕЛЕВ ЯРКОВ – ВМФ

11. ПРОФ. ДН ИВАН ДИНЕВ ИВАНОВ – ВМФ

12. ПРОФ. ДН ИВАН ПЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ – ВМФ

13. ПРОФ. ДН МИХАИЛ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ – ВМФ

14. ПРОФ. ДН МИХНИ ЛЮЦКАНОВ СТОЯНОВ – ВМФ

15. ПРОФ. Д-Р НАСКО ВАСИЛЕВ ЙОВЧЕВ – ВМФ

16. ПРОФ. ДВМН ИЛИЯ ЦАЧЕВ ЦАЧЕВ – ВМФ

17. АС. НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ НИКОЛОВ – ВМФ

18. НАДЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА – СТУДЕНТ – ВМФ

19. ДОЦ. Д-Р ЮЛИАН РУМЕНОВ АНАНИЕВ – МФ

20. ПРОФ. Д-Р АННА НАЙДЕНОВА ТОЛЕКОВА – МФ

21. ПРОФ. Д-Р КРАСИМИРА ТОШЕВА БЕНКОВА – МФ

22. ПРОФ. Д-Р МИРОСЛАВ ИВАНОВ КАРАБАЛИЕВ – МФ

23. ПРОФ. Д-Р ТАТЯНА ИВАНОВА ВЛАЙКОВА – МФ

24. ДОЦ. Д-Р ЕМИЛ СЛАВОВ СЛАВОВ – МФ

25. ДОЦ. Д-Р СТЕФАН ПЕТРОВ ВЪЛКАНОВ – МФ

26. ГЛ. АС. Д-Р КОНИ ИВАНОВА ИВАНОВА – МФ

27. БОРЯНА МИНЕВА ИВАНОВА – СТУДЕНТ – ВМФ

28. ПРОФ. Д-Р ЙОВЧО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ – УМБАЛ

29. ДОЦ. Д-Р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА – ПФ

30. ДОЦ. Д-Р ВАНЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА – ПФ

31. ДОЦ. Д-Р ЕЛЕНА ВИТАЛИЕВНА ЛАВРЕНЦОВА – ПФ

32. ИВАНКА МИТКОВА ИРИБУЮНОВА – СТУДЕНТ – ПФ

33. ПРОФ. Д-Р ЮЛИЯНА ИВАНОВА БЛАГОЕВА-ЯРКОВА – СФ

34. ПРОФ. Д-Р ТОДОРКА СТОЯНОВА АТАНАСОВА – СФ

35. ГЛ. АС. Д-Р НЕДЕЛИН КОСТАДИНОВ МАРКОВ – СФ

36. ТОДОР АНТОНОВ СТАМОВ – СТУДЕНТ – СФ

37. ДОЦ. Д-Р ВАНЯ ДИМИТРОВА СТОЙКОВА – ФТТ

38. ДОЦ. Д-Р НЕЛИ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА – ФТТ

39. СИМОНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА – СТУДЕНТ – ФТТ

40. ПРОФ. Д-Р ГАЛЯ МИХАЙЛОВА КОЖУХАРОВА – ДИПКУ

41. ПРОФ. Д-Р ХРИСТИНА ТАНЧЕВА МИЛЧЕВА – МК

42. ЦВЕТАНА ТОДОРОВА БОЖКОВА – СТУДЕНТ – МК

43. ПРОФ. Д-Р БИАНКА ЛЮБЧОВА ТОРНЬОВА – ФИЛИАЛ-ХАСКОВО

44. ГОСПОДИН ДИМЧЕВ ГОСПОДИНОВ – СЛУЖИТЕЛ – РЕКТОРАТ

 

 

 

Comments are closed