Съвет на настоятелите

Утвърден от Академичния съвет с мандат 4 години:

– проф. дсн Иван Станков – Председател

– г-н Христофор Бунарджиев

– г-н Чавдар Савов

– г-н Димитър Ангелинов

– г-н Красимир Станев

– г-н Красимир Терзиев

– г-н Теодосий Теодосиев

– Стратия Чалев – студент – ВМФ на ТрУ

 

Comments are closed