Втора специалност

По време на обучението си в Тракийски университет, студенти със среден успех от съответните курсове на обучение най-малко мн. добър (5,00), могат да кандидатстват за обучение по нова (втора) специалност по реда и общите условия, установени в раздел XII чл. 60 и чл. 61 от Правилата за учебна дейност на Тракийски университет.

При желание за обучение по нова специалност студентите, трябва да заявят желанието си като подадат заявление до Ректора на университета след приключване на лятната сесия в сроковете за подаване на документи.

Вашият коментар