Политика по защита на личните данни

 

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (ОРЗЛД) и Закона за защита на личните данни на РБългария, Тракийски университет предприе необходимите организационни и технически мерки, за да се обезпечи обработването на личните данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин.

Длъжностно лице по защита на личните данни: Ваня Трифонова, e-mail: vanya.trifonova@trakia-uni.bg тел: 699 206

 

 

 

Обща политика

Политика по управление на човешките ресурси

Кандидат-студенти

Студенти – държавна поръчка

Студенти – обучение срещу заплащане

Студенти – обучение на английски език срещу заплащане

СДК/СДО

Видеонаблюдение и контрол на достъпа

Научни конференции

Публикуване на материали

Правна рамка

 

 

 

 

 

 

Comments are closed