2017-2018

За мобилностите през 2017-2018 акад.година

          Правила за организиране и осъществяване на мобилностите по програма "Еразъм+" в ТрУ (промени за 2017 г.)

  >> Студентска мобилност (обявата)

Тракийски университет обявява допълнителен прием на документи за кандидатстване на студенти и докторанти, както и на специализанти по медицина към Тракийски университет за  реализиране на летни стажове и практики по програма “Еразъм+” за 2017-2018 акад. година.

За информация:  ТУК


 – размер на гранта за студентска мобилност с цел обучение

– размер на гранта за студентска мобилност с цел практика 

Резултати:

Изпитът  по английски език за студентите, кандидати за реализиране на мобилност по програма "Еразъм+" през летен семестър и летен стаж на 2017-2018 акад. година ще се проведе на:   

 – 20.11.2017 г. .от 10:00 часа,  катедра "Чужди езици" на Стопански факултет, Студентски град.

– 27.11.2017 г. .от 12:30 часа,  катедра "Чужди езици" на Стопански факултет, Студентски град.

– Студентска мобилност с цел обучение или практика – 1 класиране (зимен семестър)

– Студентска мобилност с цел обучение или практика – 2 класиране (летен семестър)

 <><> Онлайн подкрепа за езикова подготовка на селектираните Еразъм студенти

 

 >> Преподавателска мобилност (обявата)

 – размер на гранта за мобилност на преподавателски и непреподавателски състав

         Резултати:

–Мобилност на персонала – 1 класиране

–Мобилност на персонала – 2 класиране

–Мобилност на персонала –3 класиране

–Мобилност на персонала – доп. класиране

 

 

 

Comments are closed