Проект „Изп. ълнение на мерки за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура в Общежитие №1 на ДИПКУ към ТрУ – Стара Загора за постигане на устойчиво развитие и повишаване качеството на живот“, 2017 Финансиран от Национален доверителен екофонд

Целта на проекта е изпълнение на мерки за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура в общежитие №1 на ДИПКУ към Тракийски университет – Стара Загора за постигане на устойчиво развитие и повишаване качеството на живот. Дейностите включват топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на еркер, топлинно изолиране на покрив, подмяна на дограма, соларна инсталация за БГВ

Comments are closed