BG05MM2OP001-2.003-001 „Студентски стипендии – фаза 1“ (Д03-52/22.04.2016г.)

Проектът цели чрез система от стипендии да стимулира обучението в дадени области на висшето образование, определени като приоритетни за страната и да разшири обхвата на образователната услуга посредством допълнителен ресурс, който да направи следването по-достъпно. Чрез предоставяне на студентски стипендии за успех ще бъде стимулирано обучението само в приоритетните за икономиката области, както и в приоритетни сфери и политики на Европейския социален фонд (специалности, в които има дефицит на кадри и на кандидат-студенти).

За повече информация: https://eurostipendii.mon.bg/

Comments are closed