Актуални конкурси по Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН)

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018-2019 г. – България – Русия“.

Целта на програмата е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2018 г., в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

За повече информация: https://fni.bg/?q=node/867

Допълнителна информация

Отдел “Проекти”

042/699 271

Comments are closed