GO-UP бизнес инкубатор – най-новата инициатива на Тракийски университет, Horizon Results Booster на Европейската Комисия, META GROUP и IMP3ROVE

 

Кои сме ние?

Бизнес инкубатор GO-UP е създаден благодарение на съвместното сътрудничество с Horizon Results Booster на Европейската Комисия, META GROUP и IMP3ROVE.

Ние сме седем съ-основатели:

 • Trakia University (BG);
 • Çanakkale Onsekiz Mart University – ÇOMÜ (Турция);
 • ZIP centre for youth-business incubator LLC (Сърбия);
 • Association "Phasegrowth" (Естнония);
 • FORTES Impresa Sociale srl (Италия);
 • Association "Youth for Peace" (Босна и Херцеговина);
 • Foundation "STARTUP MOLDOVA" (Молдова).

Нашите цели

Ускоряване на интелигентния растеж в цяла Европа чрез улесняване на: стартиращи компании, кооперативни инициативи, социално предприемачество, инвестиции и стимулиране на младите в сектор селско стопанство, създаване на интелигентни, зелени работни места и нови възможности за заетост; както и подобряване на регионалната рамка за развитие на ММСП чрез подкрепата и свързването в мрежа на местни и регионални партньори в публичния, частния и академичния сектор.

Специфични цели

 • Повишаване на капацитета чрез обучение, консултации, наставничество и други услуги за МСП/ начинаещи предприятия и предприемачи в съответствие с ясно дефинирани потребности.
 • Създаване на работни места /заетост, посредством улесняване на стартирането и конкурентоспособността на МСП (включително сред студенти/ изследователи) и насърчаване на иновациите в селскостопанския сектор с най-висок потенциал за създаване и растеж.
 • Развитие на междусекторните връзки: насърчаване и укрепване на академично-бизнес сътрудничество.
 • Изграждане на рискови предприятия в агро- и биоикономиката чрез обединяване на ресурси, инвестиции и иновации за реализиране на продукти/ услуги, които са климатично неутрални, интелигентни и социално справедливи.

Резултатите се идентифицират, както следва:

 • Развитие на местен капацитет, включително подобрен достъп и по-добро използване на знания, изследвания и информация;
 • Създаване на работни места и повишено ниво на предприемачество;
 • Укрепени взаимоотношения и работа в мрежа, намалени бариери за навлизане, повишена видимост;
 • Инвестиции с отговорно въздействие.

Дейности

 • Бизнес инкубационна програма и директна подкрепа за развитието на стартиращи предприятия или иновативни продукти / услуги;
 • Целеви анализ и консултации;
 • Менторство;
 • Подкрепа при учредяване на предприятие чрез предоставяне на адрес и седалище;
 • Медиация в процеса на търсене на инвеститори и преговори с тях;
 • Разработване на нови бизнес модели / стратегии за адаптация, подходящи за местния и регионалния контекст;
 • Обучителни курсове и посредничество с подходящи бизнес партньори;
 • Трансфер на знания;
 • Дейности за информация и повишаване на осведомеността.

Къде ще ни намерите?

https://www.goupincubator.com/

Предстоящи мероприятия

Присъединете се към нас на 12 януари от 15:30 до 17:30! GO-UP и BlackTech Capital организираме дискусионна сесия с Канаднски и Европейски лидери по повод възможностите за инвестиции в Cleantech.

Canadian/European Discussion On CleanTech Opportunities- PART 1.

https://lnkd.in/gNiryHV9

#cleantech #cleantechnology #entrepeneurs #canada

#europe #environment #sustainability #impactinvesting

Comments are closed