ВМФ на Тракийски университет – домакин на Европейска асоциация за оценка на висшето ветеринарномедицинско образование

На 15 март 2017 г. от 8.00 ч. в конферентната зала на хотел „Верея” Ветеринарномедицинският факултет на Тракийски университет домакинства регионална среща на страните – членки на ЕАEVE (Европейска асоциация за оценка на висшето ветеринарномедицинско образование) от група 8 относно Критериите за  оценка на качеството на образованието.

Ще присъстват декани и зам.-декани от: 11  ветеринарни факултета от Република Турция, ветеринарните факултети в Белград, Сараево, Скопие, София, представители на Ректорското ръководство на Тракийски университет, Стара Загора, Българския ветеринарен съюз, редактора на сп. „Ветеринарна практика”, Директора на ОДБХ Стара Загора, както и ръководителите на катедри от ВМФ.

Comments are closed