В Тракийския университет – Стара Загора се проведоха първите предварителни онлайн кандидатстудентски изпити по биология и химия на английски език за учебната 2021-2022 академична година.

В Тракийския университет – Стара Загора се проведоха първите предварителни онлайн кандидатстудентски изпити по биология и химия на английски език за учебната 2021-2022 академична година. На изпитът по биология, който е вход за английските програми на специалностите „медицина“ и „ветеринарна медицина“ в университета се явиха 36 кандидат-студенти от 12 различни държави, сред които са Великобритания, Гърция, Италия, Канада, Нидерландия, Пакистан, Индия и др. Изпитът се провежда онлайн и изпитните въпроси се генерират от компютърна програма. Проф. Татяна Влайкова – председател на изпитната комисия, представи резултатите от изпита непосредствено след неговото приключване. Преобладават добрите и много добри оценки, а двама от кандидатите са показали отлични резултати. Бъдещите хуманни и ветеринарни лекари разполагаха с 90 минути за решаване на изпитните въпроси.

На изпита по химия се явиха 23-ма кандидати, желаещи да изучават медицина на английски език в Тракийски университет. Бъдещите хуманни лекари разполагаха отново с 90 минути за решаването на 50-те изпитни въпроса. Резултатите от изпита са сходни с тези от изпита по биология.

Във виртуалните изпитни стаи, създадени от екипа за прием на студенти в Тракийския университет, подкрепа и съдействие на кандидат-студентите оказваха експерти от учебния и информационния отдел на университета.

 

Comments are closed