ГОЛЯМА ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА ПЪРВОКУРСНИЦИ В IT-СФЕРАТА

Тракийският университет ще приеме тази година 115 младежи, държавна поръчка по специалностите софтуерно инженерство, информационни технологии и компютърни науки. Това обяви ректорът доц. д-р Добри Ярков пред бизнесмени, енергетици, синдикалисти, представители на държавни и общински институции и журналисти, при откриването на кръглата маса "Чиста енергия, декарбонизация и инвестиции в енергетиката". Тя бе организирана от Института за устойчив преход и развитие към университета и Институт за енергиен мениджмънт.

Обучението по тези дисциплини е атестат за доверието на държавата към университета, породено от новите предизвикателства, трансформацията на много отрасли и капацитета, който има висшето учебно заведение в сферата на агроенергетиката и продоволствената сигурност.

Comments are closed