Дигитализирахме годишниците на Ветеринарномедицински факултет за периода 1925 – 1950 година

        Уважаеми колеги,

        Дигитализирахме годишниците на Ветеринарномедицински факултет за периода 1925 – 1950 година. Те са достъпни чрез дигиталния репозиториум на Тракийски университет, който е част от NALIS Repositpry  "Национална академична библиотечно информационна система". 

        Може да разгледате дигиталната колекция на следния линк: на http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/31710

        Надявам се информацията да е полезна и интересна за вас.

Comments are closed