ДО 15.06.2018 – ЗАПИСВАНЕ ЗА ИНТЕНЗИВЕН КУРС «АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НИВО А2»

Уведомяваме Ви, че Тракийски университет организира интензивен курс «Английски език ниво А2» съгласно европейската езикова рамка, групова форма на обучение, хорариум 100 часа.

Занятията ще се проведат в периода 02÷27.07.2018 г., следобед.

Срокът за подаване на заявление за участие  е 15.06.2018 г.

Справки: Отдел «Следдипломно обучение», Ректорат, тел. 042/699 207, mkaraeneva@uni-sz.bg

Заявление.

Comments are closed