Европейските политики за гората и ролята на Структурните фондове

Днес в Тракийски Университет се състоя открита лекция на тема "Ролята на гората за баланса в природата.  Европейските политики". Гост  – лектор на събитието бе г-н Тихомир Томанов, изпълнителен  директор на Асоциация "Общински гори", както и г-н Георги Симеонов, Директор на дирекция "Устойчиво развитие и евроинтеграция" към Община Стара Загора.

Comments are closed