Еднократно допълнително възнаграждение със специфичен характер за принос към дейността на ТрУ

На свое заседание разширеният ректорски съвет оцени високо усилията на всички членове на академичната общност на Тракийски университет, благодарение на които бяха постигнати много високи рейтинг и акредитация през академичната 2017/18 година.

Във връзка с това и по–случай предстоящите зимни празници разширеният ректорски съвет реши:

За принос към дейността на ТрУ, преподавателите и служителите на университета, да получат еднократно допълнително възнаграждение със специфичен характер, в размер до една основна работна заплата.

С това разширеният ректорски съвет пожелава здраве, енергия  и сили за бъдещи успехи и светли зимни празници!

Comments are closed