Записването на новоприети студенти в Тракийски университет, при първо класиране, е до обяд на 15-ти юли

        Във всички факултети и звена на Тракийски университет тече записване на новоприети студенти при първо класиране

        Те се записват в основното звено – факултет/филиал/колеж, където са приети.

        При записването си новоприетите студенти представят следните документи: диплома за завършено средно образование (оригинал); шест снимки с формат 3/4 (см); комплект документи за новоприети студенти (по образец), който се закупува на място; лична карта, която след проверка се връща; квитанция за платена семестриална такса за обучение.

        Срокът за записване на новоприетите при първо класиране е до 15 юли до 12 ч.

        Пропусналите срока за записване губят спечеленото при класирането място.

Comments are closed