Започна кампанията за кандидатстване за стипендии по ПМС 90 за учебната 2016/2017 г. – летен семестър

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Във връзка с предстоящото отпускане на стипендии за летния семестър на учебната 2016/2017 г.,Ви съобщаваме следното:

За стипендия могат да кандидатстват всички студенти в редовна форма на обучение, държавна поръчка, с успех от предходните два семестъра /за първи курс – с успеха от зимния семестър на учебната 2016/2017 г./ не понисък от 4,00 и положили успешно всички изпити по учебен план.

Необходими документи за стипендия по успех:

  1. Заявление – по образец /можете да изтеглите от сайта на ТрУ /
  2. Уверение за студ.положение и успех /от книжарницата/, заверено в съответния Деканат;
  3. Удостоверение от Уникредит Булбанк, /може и копие/ с IBAN и ЕГН на студента.

При кандидатстване за социална стипендия:

Изброените по-горе документи плюс: копие на акт за сключен граждански брак/за сем.студенти/; акт за смърт /за починал родител/; акт за раждане на деца, решение на ТЕЛК за инвалиди и други, с които се аргументира основанието за отпускане на социална стипендия.

Картовата сметка в Уникредит Булбанк е лична и на името на студента!

Класирането ще се извърши по основни звена съгласно утвърдените Правила за отпускане на стипендии и определените квоти. Правила за отпускане на стипендии и определените квоти.

                                 Срок и място за подаване на документи : 13.III.2017 г.-31.III.2017 г. 

 

Ректорат – Студентски град

Стая 213

Медицински факултет

Стая 4 (Морфоблок)

Факултет „Техника и технологии”Ямбол

Стая 236

Филиал – Хасково

Отдел „Стипендии”

 

За стипендия могат да кандидатстват и бащи с деца до 6-годишна възраст в случаите, когато майката не е студентка , починала е  или родителските права са предоставени на бащата.

Заповед на Ректора

Разпределение на стипендиите по основни звена

Студенти, на които се отпуска стипендия по реда на общото класиране и без класиране през зимния семестър на учебната 2016-2017 г. в Тракийския университет

Comments are closed