Издания на Национално издателство „Аз Буки“ към МОН се реферират и индексират в Web of Science

Съгласно писмо на Директора на Национално издателство „Аз Буки“ на МОН и приложено писмо на Clarivate Analytics от 23.03.2018 г., Научно списание „Математика и информатика“ на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ вече се реферира и индексира в  Web of Science.

Други 6 списания, издавани от Национално издателство „Аз-буки“ – „Философия“, „Чуждоезиково обучение“, „Педагогика“, „Български език и литература“, „История“ и „Стратегии на образователната и научна политика“, вече са в Web of Science Core Collection със статиите от броевете си от 2016 г.

Comments are closed