ИЗНЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФИРМА „САМИ-М“

Двадесет студенти от 4-ти и 5-ти курс на ВМФ, водени от гл. ас. д-р Ралица Кючукова, посетиха едно от най-модерните предприятия за производство на полуфабрикати от червени и бели меса – фирма "САМИ-М" ООД, което се намира в Перник. Те се запознаха с целия технологичен процес, продажбите, дистрибуцията в страната и търговията чрез интернет.

Фирма "САМИ-М" ООД през миналата учебна година, след конкурс, определи трима студенти, на които даде еднократна стипендия. Единият от тях, Радослав Керин, бе в групата, която прояви интерес да се запознае на място с контрола на входа и изхода на хранителните продукти.

В края на изнесеното обучение, младежите получиха оригинални подаръци, сред които ръкавици за готвене, прибори за хранени, както и различни полезни инструменти за всяка кухня.

Comments are closed