Кампания „Най-важният урок“

Уважаеми студенти, обучаващи се в педагогически специалности,

През 2019 година PricewaterhouseCoopers Bulgaria EOOD (PwC България) организира кампанията „Най-важният урок“.  Инициативата е насочена към студенти, обучаващи се за придобиване на педагогическа правоспособност. Учредени са 11 стипендии в размер на 6000 лв. всяка.

Победителите ще бъдат избрани на база на написано от тях есе на тема „Най-важният урок“. Кампанията ще стартира в края на месец януари 2019 г. и ще обхване висшите училища в страната, в които се предлага обучение за придобиване на педагогическа правоспособност. Целта на инициативата е да се мотивират бъдещите български учители да останат у нас и да се развиват успешно в сферата на образованието.

За повече информация може да се свържете с Юлиян Михов, директор“Бизнес развитие“, PwC   Югоизточна Европа, на тел.+359(2)9355116 или на e-mail: Julian.michov@pwc.com 

Кампания „Най-важният урок“

 

Comments are closed