Класиране за стипендии за зимен семестър 2022-23 г.

Студентите, кандидатствали за стипендии през зимния семестър на настоящата учебна 2022-2023 година, могат да проверят дали са сред класираните за съответния вид стипендия на следните линкове:

Стипендия за значими постижения Зимен сем. 2022-23 г.

Стипендия в приоритетни направления  Зимен сем. 2022-23 г.

Стипендия по успех или социална 2022-23 г.

Утвърдени са следните размери на стипендиите:
Основен вид стипендия: с успех от 4.00 – 4.99 е в размер на 85 лв./месец
5.00 – 5.49 – в размер на 100 лв.
5.50 – 6.00 – в размер на 130 лв.
Стипендиите в приоритетните професионални направления са със същите размери.
Социалните стипендии са в размер на 100 лв.
Стипендиите за значими постижения са в размер на 85 лв.
Стипендиите по чл.8б са в размер на 100 лв.
Всички стипендии се изплащат в рамките на един семестър, т.е. за 5 месеца. Изключение правят социалните стипендии, които се изплащат до 30.IX.2023 г. или до първа държавна сесия за студентите в последен курс на обучение. Пропусналите да подадат документи за социална стипендия през зимния семестър, могат да кандидатстват през втория/летен/ семестър, като тяхната стипендия ще бъде отпусната от 1.III.2023 г. до 30.IX.2023 г.
Всички магистри, записани в държавна поръчка редовна форма на обучение, могат да кандидатстват за стипендия през летния семестър на настоящата учебна година след успешно положени изпити през I-я /зимен семестър/. Всички магистри, записани в държавна поръчка редовна форма на обучение, могат да кандидатстват за стипендия през летния семестър на настоящата учебна година след успешно положени изпити през I-я /зимен семестър/. 

Comments are closed