Кариера за нова ЕRA -26 октомври 2017г. Тракийски университет

На 26 октомври 2017 г. Тракийски университет-Стара Загора, като участник в проект „Bulgarian Days of Career Development and Mobility of Researchers“, финансиран по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020”, беше домакин на един от първите в страната пет „Кариерни дни“, насочени специално към всички, чиято визия за кариерно развитие е в областта на иновациите, науката и технологиите. Проектът е в рамките на дейностите на “Euraxess България” като част от Европейската мрежа “Euraxess” за подпомагане на мобилностите и кариерното развитие на учените от ЕС с координационен център за Б-я към СУ “Св. Кл. Охридски”. Проф. В. Гаджева, зам.-ректор НМД на ТрУ откри информационния ден и накратко представи програмата, гост-лекторите и представителите на бизнеса. Проф. Г. Михайлова, зам.-ректор УД поздрави участниците и гостите от името на Ректора и пожела успешна работа на форума. Г-жа Мария Дикова – координатор на проекта „Bulgarian Days of Career Development and Mobility of Researchers“ по програма „Хоризонт 2020“ на ЕК накратко представи целите на проекта и дейностите, които се провеждат в пет града на Б-я – София, Пловдив, Стара Загора, Варна и Русе. По първия модул от програмата за деня, г-жа Светлана Димитрова, координатор на EURAXESS мрежата за България и г-н Николай Стоянов, администратор на EURAXESS Портала за България представиха пред участниците  Европейската мрежа EURAXESS и  Принципите на Европейската Харта и Кодекс на изследователите. Голям интерес сред студентите, докторантите и младите учени от ТрУ предизвикаха семинарите  от програмата на информационния ден. Водещите Антон Младенов и Стелиана Кемчева от организацията „Евдемония Сълушънс„ завладяха  аудиторията с новите интерактивни методи за предоставяне на информацията. Много полезен за всички участници беше и семинарът „Успешното CV“ с модератор доц. Д . Кабакчиева от УНСС. В късния следобед информационният ден завърши с „Научно кафене“, където г-жа  Антоанета Матеева, национално контактно лице за дейностите Мария Склодовска-Кюри по програма „Хоризонт 2020“ представи накратко по-специфичните дейности през новия програмен период. Бенефициенти по програмата -проф. Стойчо Стоев от Тракийски университет и г-н Йонко Йонков от Давид Холдинг АД, Казанлък споделиха своя опит.

През целия ден участниците в „Кариера за нова ERA“ имаха възможност специален щанд на EURAXESS BG „EURAXESS Портал“ да получат информация за европейската мрежа EURAXESS и възможностите, които EURAXESS Портала предоставя за професионална реализация в академията и бизнеса в повече от 40 държави в и извън Европа. Със свои щандове се представиха фирма „Евро Ферт“ АД, Националната служба за съвети в земеделието-Стара Загора, Търговско-промишлена палата-Стара Загора, Съюз на учените-Стара Загора и др. Участниците в различните семинари получиха сертификати.

За презентациите виж на сайта на проекта: https://eracareerday.euraxess.bg/bg

Comments are closed