Линкове за достъп до Юбилейна научна конференция – 25 години Тракийски университет

НАПРАВЛЕНИЕ „ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА“

Председател – доц. Георги Пенчев Секретар – ас. Давид Йовчев

Достъпът до заседанието е през линк: https://meet.google.com/ezk-auvb-roi

 

НАПРАВЛЕНИЕ „АГРАРНИ НАУКИ“

 Секция 1. “Животновъдни науки”

 Section 1. Animal Science

 Председател: проф. дсн Васил Атанасов Секретар: гл. ас. д-р Петя Велева

 Достъпът до заседанието е през линк: https://meet.google.com/wub-ruen-bhs

 

Секция 2. “Растениевъдни науки”

Section 2. Crop science

 Председател: доц. д-р Николай Вълчев Секретари: гл. ас. д-р Галин Тиханов; ст. експ. Нина Пенева Достъпът до заседанието е през линк

НАПРАВЛЕНИЕ „МЕДИЦИНА И БИОМЕДИЦИНСКИ НАУКИ“ ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Достъпът до заседанието е през линк : https://meet.google.com/nvi-myis-bpg

 

Секция 3. “Екология, околна среда и качество на храните”

Section 3. Ecology, Environment, Food quality Председател: доц. д-р Евгений Райчев Секретар: гл. ас. д-р Маргарита Маринова Достъпът до заседанието е през линк: https://meet.google.com/qnf-misc-cdv

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „МЕДИЦИНА И БИОМЕДИЦИНСКИ

НАУКИ“

 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Достъпът до заседанието е през линк: https://meet.google.com/nvi-myis-bpg

 

 

секция ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, АГ, УНГ, ОФТАЛМОТОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ

председател: проф Господинка Пракова, дм секретар: ас Яница Желязкова Достъпът до заседанието е през линк: https://meet.google.com/aoj-foaw-kdn

 

секция ПАТОЛОГИЯ, ОНКОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ

председател: доц. Юлиан Ананиев, дм секретар: ас Кони Иванова

Достъпът до заседанието е през линк: https://meet.google.com/cyd-uaxn-aif

 

 

секция ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

председател: доц Борислава Чакърова, дм секретар: Розалина Йорданова

 Достъпът до заседанието е през линк: https://meet.google.com/kmz-esqu-hdy

 

 

секция БИОМЕДИЦНСКИ НАУКИ, ФАРМАКОЛОГИЯ

section Biomedical Sciences, Pharmacology

председател: доц Люба Митева, дб секретар: гл ас Таня Тачева, дб

Достъпът до заседанието е през линк: https://meet.google.com/iwi-zsaf-yia

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ

ГРИЖИ“

секция ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

председател: проф Юлияна Маринова, дм координатор: доц Катя Пеева, дм секретар: доц Боряна Парашкевова, дм

Достъпът до заседанието е през линк: https://meet.google.com/zpt-phjx-muc

 

 

секция № 1 ЗДРАВНИ ГРИЖИ

председател: доц. Руска Паскалева секретар: ас. Ваня Павлова

Достъпът до заседанието е през линк: https://meet.google.com/jjh-fpeh-kxr

 

секция № 2 ЗДРАВНИ ГРИЖИ

председател: доц Албена Андонова секретар: ас Виолета Иванова

Достъпът до заседанието е през линк: https://meet.google.com/pxa-znsi-fve

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ“

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Достъпът до заседанието е през линк:: https://meet.google.com/cor-thci-wdd

 

 

Секция № 1 „Психология

Председател: доц. д-р Милена Илиева, Секретар: д-р Дончо Донев

Достъпът до заседанието е през линк:https://meet.google.com/nhg-ztty-uuo

 

 

Секция № 2 „Теория на възпитанието и дидактика

Председател: доц. д-р Иванка Шивачева-Пинеда, Секретар: ас. инж. Мима Трифонова

Достъпът до заседанието е през линк: http://meet.google.com/oni-odfu-rcp

 

 

Секция № 3 „Специална педагогика и физическо развитие

Председател: доц. д-р Дияна Георгиева, секретар: ас.Борислава Петрова

Достъпът до заседанието е през линк: meet.google.com/ieg-jgme-idy

 

Секция № 4. Добри педагогически практики

председател: проф. д-р Галя Кожухарова, секретар: ас. д-р Маргарита Славова Достъпът до заседанието е през линк: https://meet.google.com/cor-thci-wdd

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА

РЕГИОНИТЕ”

СЕКЦИЯ 1 Бизнес развитие и иновации

Председател: доц. д-р Николай Пенев Секретар: гл. ас. др Константин Стоянов Достъпът до заседанието е през линк: meet.google.com/bmz-niqk-ufd

 

 

СЕКЦИЯ 2 Регионално развитие и местно управление

Председател: проф. д-р Юлияна Благоева-Яркова Секретар: гл.ас. д-р Емил Мутафов

 Достъпът до заседанието е през линк: meet.google.com/mev-qnaq-get

 

 

СЕКЦИЯ 3 Аграрен бизнес анализи и тенденции

Председател: доц. д-р Искра Ненчева Секретар: гл. ас. д-р Георги Алексиев Достъпът до заседанието е през линк: meet.google.com/gvc-gfsf-akd

 

 

СЕКЦИЯ: Докторанти и студенти

Председател: гл. ас. д-р Дора Дончева Секретар: докт. Янислав Андреев

 Достъпът до заседанието е през линк: https://meet.google.com/fzx-akyi-jch

 

СЕКЦИЯ 4 Физическо възпитание и спорт

Председател: проф. д-р Галина Дякова Секретар: ст. преподавател Жельо Добрев Достъпът до заседанието е през линк: meet.google.com/hda-ofjs-odd

 

 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ Физическо възпитание и спорт

Председател: ст. преподавател Любен Лападатов Научен секретар: ст. преподавател Нела Гочева Достъпът до заседанието е през линк: meet.google.com/mec-vqrw-pux

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

председател: доц. д-р инж. Златина Казлачева секретар: гл. ас. д-р инж. Иван Димов Достъпът до заседанието е през линк: meet.google.com/quk-nvuv-did

 

 

лади

 

 

 

час доклади

Comments are closed