Международна научна конференция „Аграрна наука и бизнес – ICASAB 2018“

От 10 до 12 май 2018 г. се проведе Международна научна конференция "Аграрна наука и бизнес – ICASAB 2018". Откриването на международната конференция бе на  10.05.2018г. от 10.00 ч . в зала "Калиста", хотел Калиста, Старозагорски минерални бани.

Съорганизатори на научния форум са Аграрен факултет в Тракийски университет – Стара Загора и Аграрен факултет в Университет Улудаг – Бурса, Турция. Участие в конференцията са заявили учени от България, Турция, Полша, Англия, Русия, Македония, Румъния, Нигерия.

Целта на ICASAB 2018 е разпространението на нови знания в областта на Аграрната наука, засилването на връзките между различните университети и институти и обмяната на знание между университети, организации, изследователи и бизнеса.

Научни разработки бяха представени в пет секции:

„Животновъдни науки“,

„Растениевъдни науки“,

„Екология, околна среда и качество на храните“,

„Аграрна техника и технологии“

и секция за студенти и докторанти

Програма на конференцията

За информация сайта на конференцията: http://icasab.info/?lang=bg

Comments are closed