Методология на научните проучвания в медицината и здравеопазването – развиване на критично творческо мислене и подходи в областта на науката за студенти и докторанти

На 22 май от 13.00 часа в аулата на Медицински факултет ще се проведе семинар, като завършване на Проект 12 от 2016 г. „Методология на научните проучвания в медицината и здравеопазването – развиване на критично творческо мислене и подходи в областта на науката за студенти и докторанти“.

Ръководител на проекта е доц. д-р Катя Пеева, с участието на проф. д-р Светлана Димитрова, гл. ас. д-р Живка Цокева, Ирена Ганева, Виктория Дякова, Жаклин Заркос, Даниел Адай и Нийв Одонъхю.

Поканваме всички студенти и преподаватели, които имат интерес към темата да присъстват.

Comments are closed