Националната студентска научна конференция по физика и инженерни технологии

С удоволствие Ви уведомяваме, че срока за подаване на заявления за участие в организираната от Физико-технологичен факултет и Студентски съвет към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, съвместно с подкрепата на Фондация «Еврика», осма по ред Националната студентска научна конференция по физика и инженерни технологии е удължен до 13.10.2019 г. 

Конференцията ще се проведе в периода 31 Октомври – 1 Ноември 2019 г. в Парк-хотел “Санкт Петербург”, град Пловдив.  

В програмата се включва, както устно, така и постерно представяне на доклади, на които поне един от авторите е млад учен, студент или докторант в областта на физиката и инженерни специалности във висшите училища в страната и БАН.

Публикуване:

• Статиите ще бъдат рецензирани и публикувани в списание Journal of Physics and Technology към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски": http://jpt.uni-plovdiv.bg/ 

• Пълният текст на публикациите е до 6 страници на английски език.

Научни направления:

·       Оптика, фотоника и лазерна физика

·       Атомна и ядрена физика

·       Физика на кондензираната материя и нанотехнологии

·       Електроника, комуникации и инженерни технологии

·       Теоретична и математическа физика

·       Астрономия и физика на земята

·       Интердисциплинари науки и методика на обучението по физика

Важни срокове:

Подаване на заявление за участие (регистрация) в конференцията – 13.10.2019

Краен срок за плащане на такса участие – 5.10.2019

Представяне на пълните научни доклади за публикуване – 30.11.2019

    За повече информация:

·       Интернет страница: http://nscp.uni-plovdiv.bg/

·       Facebook: Национална Студентска Научна Конференция по Физика и Инженерни Технологии

·       Телефон: (032) 261-278; (032) 261-256

Таксата правоучастие е 30лв!

 

 

Comments are closed