Национална научно-практическа конференция с международно участие под надслов „МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРКИТЕ – КЛЮЧОВ РЕСУРС В СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ с Кръгла маса

„МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРКИТЕ – КЛЮЧОВ РЕСУРС В СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

с Кръгла маса за студенти, преподаватели и професионалисти по здравни грижи

Посветена на

„Международната година на медицинската сестра и акушерката“

Събитието се провежда и като част от мероприятията, по случай

25 годишнината от създаването на Тракийски университет

        Конференцията и Кръглата маса се реализират по Проект за научни форуми, разработен от екип преподаватели и студенти от Катедра „Здравни грижи“ на Медицински факултет, ТрУ.

        Научно-практическата конференция ще се проведе on line на 29 октомври. Основните акценти са върху ключовата роля на медицинските сестри и акушерките, за обезпечаване потребностите на населението от качествени здравни грижи в съвременното здравеопазване и социалната значимост на тези професии.

        Викторина на тема „ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ СЕГА“ е предназначена за студентите, заявили участие в Конференцията.

        Кръглата маса ще се проведе на 30 октомври и ще позволи да се дискутират проблеми свързани с новите предизвикателства в обучението на студентите в светлината на националните и световни тенденции за качествено подготвени здравни професионалисти.

        Мероприятията се провеждат в партньорство с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

        Заявилите участие с Доклади в Конференцията са 80 участници (студенти от специалност „Медицинска сестра“ и Акушерка“, преподаватели от Медицинските университети и Факултетите по здравни грижи в страната, работещи здравни професионалисти. Като слушатели ще участват още 60 здравни професионалисти.

        Пленарните доклади са посветени на Актуални проблеми на сестринството и Новата болест (Covid 19). Първия пленарен доклад за актуалните проблеми на сестринството ще бъде изнесен от доц. Албена Андонова, дм – ръководител катедра „Здравни грижи“. Международен лектор в Конференцията е Проф. Даниела Кингсли Гудвин от Кралския колеж в Лондон , която е председател на Международната асоциация по здравни грижи, и ще представи втория пленарен доклад на тема: "Новата болест COVID 19 и глобалната пандемия"

        Предвид пандемичните условия Конференцията и Кръглата маса ще протекат on line!

        Да пожелаем успех и на двете мероприятия!

Comments are closed