На вниманието на преподавателите, студентите и служителите на Тракийски университет

На 14,15 и 16 юни 2018 г.  западният вход на Университета ще бъде затворен за ремонт.

В сградата ще се влиза през резервния вход на корпус 1, до работилницата от запад.

От Ръководството на ТрУ

Comments are closed