Нови конкурси на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката

Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката обяви новата конкурсна сесия по следните направления:

  • „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 9 571 429 лв. и срок за подаване на документи 5.09.2018 г.
  • „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 5 714 286 лв. и срок за подаване на документи 5.09.2018 г.
  • „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 1 000 000 лв. и срок за подаване на документи 5.09.2018 г.
  • „КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА – 2018 г.” с прогнозен общ бюджет 400 000 лв. и срок за подаване на документи 12.09.2018 г.
  • „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – КИТАЙ“ с прогнозен общ бюджет 200 000 лв. и срок за подаване на документи 25.09.2018 г.
  • „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – Франция ПО ПРОГРАМА „РИЛА“ с прогнозен общ бюджет 140 000 лв. и срок за подаване на документи 25.09.2018 г.

За повече информация в рубриката „Конкурси/Обявени конкурси“ на интернет страницата на Фонда: https://www.fni.bg/?q=node/9, както и в отдел „Проекти“ – тел. 042/699 271.

Comments are closed