НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Три нови магистърски специалности бяха представени пред участниците в кръглата маса на тема: „Селското стопанство през перспективите на дигитализацията, технологиите и зеления преход: Регионални перспективи на глобални приоритети“. Тя бе организирана от университета и БАТА АГРО в рамките на годишното изложение на търговците на агротехника.

Специалностите са: „Агротроника“, „Биобазирани индустрии и устойчив растеж“ и „Устойчиво производство на фуражни култури“. Те отговарят на новите изисквания за обучение на студентите и кореспондират с изказването на Даниел Минев, председател на УС на БАТА АГРО, който посочи: „Нужни са активни действия по обучение на младите хора в сферата на земеделието. Те трябва да бъдат запознавани с модерните, дигитални и технологични нововъведения, които подобряват както работата на фермерите, така също и повишават продуктивността“.

При откриването на форума, на който присъства и зам.-ректорът по проектната дейност доц. д-р Емил Славов, доц. дн Нели Грозева, зам.-ректорът по учебната дейност подчерта, че се работи съвместно с други университети в сферата на земеделието и технологиите и новите магистърски специалности се въвеждат в точното време и на точното място.

Comments are closed