На 27 септември 2021 г., 15:00 часа ще се проведе виртуална Кръгла маса на тема „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД И ИНДУСТРИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”.

На Кръглата маса ще се обсъжда балансът между действията по климата,
модернизацията на промишлеността и справедливия преход в България.
Предизвикателството е как да се използва голямата финансова подкрепа на ЕС за
стимулиране на напредналото икономическо развитие, а не просто да се използват
средства на ЕС само за ограничено смекчаване на въздействието на прехода. Кръглата
маса ще събере водещи фигури от Европейската комисия, правителството, Европейския
парламент, синдикатите и бизнеса. Кръглата маса ще подготви ключови заключения,
които трябва да подпомогнат процеса на разработване на политики и подготовката на
териториалните планове за най-засегнатите региони.

 

                                                 Програма

Comments are closed