Обща покана за подаване на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ за 2018 г.

Европейската комисия публикува “Общата покана за подаване на предложения по Програма "Еразъм+" за 2018 година”, която можете да намерите на адрес :http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1509605404455&uri=CELEX:C2017/361/04

Comments are closed