Обява за длъжността „младши експерт СДК” към ДИПКУ при Тракийски университет

ДИПКУ при ТрУ  обявява избор по документи   за  длъжността  „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ СДК”

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

– Приема, проверява и обработва документите на кандидатите за включване в СДК;

– Отговаря за изготвянето на цялостната документация за СДК;

– Съставя и съхранява досиета на специализантите;

– Др. специфични изисквания, свързани със заеманата длъжност.

ИЗИСКВАНИЯ:

 1. Висше образование
 2. Административен опит – мин. 1 година – работа с документация /кореспонденция, протоколи, архивиране/
 3. Отлична компютърна грамотност – работа с Microsoft Office, Internet
 4. Работа с офис техника
 5. Енергичност, комуникативност, работа в екип
 6. Бърза адаптация към работната среда
 7. Владеене на английски език е предимство

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 • Постоянен трудов договор, след успешно преминат изпитателен срок – 6 месеца;
 • Работа в опитен и мотивиран екип;
 • Коректно трудово възнаграждение.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за допускане до събеседване –  свободен текст;
 2. Автобиография – европейски формат;
 3. Оригинал и копие от диплома за завършено образование;
 4. Копие от документ удостоверяващ трудов стаж  /трудова книжка/;

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Краен срок  – 06.03.2017г., в приемното време на ДИПКУ при ТрУ., гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9, ет. 2-ри, стая № 202.

Само одобрените по документи и отговарящите на изискванията кандидати ще бъдат поканени на  събеседване.

Comments are closed