Обява за работно място за длъжността Инспектор СДО в отдел СДО (След Дипломно Обучение)

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Обява за работно място за длъжността Инспектор СДО в отдел СДО (След Дипломно Обучение)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  1. Компютърна грамотност: Много добра и умения за работа  с  MS Office ( Word,  Excel).
  2. Комуникативни умения  и опит за работа в екип.

КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

– Заявление за допускане до събеседване – свободен текст;

– Професионална автобиография /CV/;

– Копие от Диплома за завършено образование – магистър или бакалавър. Предимство имат кандидатите, завършили в област на висшето образование “Здравеопазване и спорт”;

– Копие от документ удостоверяващ трудовия стаж /трудова книжка/.

Подборът за длъжността е чрез събеседване като само отговарящи на изискванията кандидати ще бъдат поканени.

Документи се подават в Деловодството на Медицински факултет – ТрУ гр. Стара Загора, ул.“Армейска“ №11, тел.: 042 664 200.

Срок за подаване на документите до 16:00 часа на 20.04.2021 година

Comments are closed